richtext1104

Søk om hjælp / Legat

Les om de alternativer du har for hjelp og / eller stipend.

 

MULIGHETER

SOMMERLEGAT - Alle nordmenn/norskfødte og deres etterkommere er velkomne til å søke om sommerlegat fra NU. Da foreningens midler er begrensede, forbeholder vi oss retten til å avslå en hvilken som helst søknad. Foreningens søknadsskjema (*sett inn) skal benyttes og skal være foreningen i hende innen 1. mars. Søknaden kan eventuelt skannes/fotograferes og sendes på epost. De søkere som får bevilget legat vil motta utbetalingen i april/mai måned. Kontonummer skal påføres søknaden. Bankkontoen skal stå i søkers navn.

ØKONOMISK HJELP - Alle nordmenn/norskfødte og/eller deres pårørende er velkomne til å søke om økonomisk hjelp fra NU. Foreningens søknadsskjema (*sett inn) kan benyttes. Søknaden kan eventuelt skannes/fotograferes og sendes på epost. Kontonummer skal påføres søknaden. Bankkontoen skal stå i søkers navn.

KONFIRMASJONSLEGAT – Det kan kun søkes om bidrag til konfirmantens bekledning. Kun konfirmanter hvor minst én av foreldrene er norskfødt kan komme i betraktning. Fortrinnsberettigede er konfirmanter fra Kong Haakons Kirke i København. Søknad sendes til foreningen.

 

Alle søknader blir behandlet fortrolig av Sosialutvalget.